BƠ 034

Giống bơ 034 là giống bơ có nguồn gốc ở Lâm Đồng.Giống bơ này cho thu hoạch quả gần như quanh năm, có thể xem là giống bơ trái vụ nên hiệu quả kinh tế...