Sản phẩm

  • BƠ 034

  • Giống bơ 034 là giống bơ có nguồn gốc ở Lâm Đồng.Giống bơ này cho thu hoạch quả gần như quanh năm, có thể xem là giống bơ trái vụ nên hiệu quả kinh tế rất cao
  • Giá: Liên hệ

Giống bơ 034 là giống bơ có nguồn gốc ở Lâm Đồng.Giống bơ này cho thu hoạch quả gần như quanh năm, có thể xem là giống bơ trái vụ nên hiệu quả kinh tế rất cao..

 

 

Trái bơ 034 vs mẫu mã bắt mắt. Bơ chín da màu xanh ( xanh bóng ) cơm vàng , hạt bé ( có trái không hạt ), chiều dài từ 25 cmđến 35 cm , khối lượng từ 300g đến 800g. độ dẻo và độ béo tuyệt đối cao . Được đánh giá số 1 lâm đồng hiện nay .. đặc biệt ra trái gần như quanh năm ,kéo dài từ tháng 12 dương đến tháng 9 dương . lên giá cả giao động từ 45 ngàn đến 120 ngàn 1 kg
 
 
 
  
 
Trái vụ giống 034.... Giống bơ được đánh giá số 1 lâm đồng hiện nay. Mô hình xen canh với cafe. Cho thu nhập gấp 3 lần cafe..
 
 Ưu điểm giống 034 cho trái 2 vụ (chăm bón tốt và đúng kỉ thuật ) độ sai trái cao. Chịu sâu bệnh.. Riêng về trái. Mẫu mã đặc biệt. Trái thon dài từ 25 đến 37 cm. Da xanh bóng , chín da xanh. Hạt bé lép hạt ( khối lượng hạt 100g / 1 kg trái ) . Cơm trái vàng, độ dẻo và béo cao, mùi thơm...