Quy trình và kỹ thuật trồng bơ 034 cho năng suất vượt trội

1. Thời điểm trồng

Thời điểm trồng bơ 034 là vào đầu mùa mưa tháng 5 hoặc tháng 6 dương lịch, trường hợp điều kiện tưới nước có bà con có thể trồng sớm vào đầu mùa mưa hay cuối mùa mưa đều được.

2. Làm đất

Cuốc thật tơi sâu 50cm và rộng 80cm,  chủ yếu lấy độ tơi, xong vun trả lại cho ụ lên ( không được trồng sâu, không cào bồn), trồng cạn. 

3. Phân lót

Hỗ hợp phân gồm phân lân ( lân long thành , lâm thao), phân chuồng ủ mục ( phân trộn 1 lượng ít với đất 1 tuần rồi mới trồng cây) + thuốc mối. Nếu không kịp ủ phân hay không trộn phân trước ,thì có thể trồng chay với lân hoặc không cần lân. Chú ý càng lạm dụng phân nhiều cây càng dễ chết do bộ rễ cây bơ năm đầu rất non.
 

4. Khoảng cách trồng

Nên trồng trên khoảng cách 5x5 m ( ~ 400cây/ha ) vì đây là khoảng cách tối ưu trong việc tiết kiệm quỹ đất, giúp đạt năng suất tối đa.

5. Kỹ thuật trồng bơ sáp 034

Lưu ý không trồng cây với phân lót vi sinh, phân ủ hoai đen, phân hóa học, năm đầu tiên không được bón  Sa và urê ( không được xịt phân bón lá và các loại thuốc nước), chỉ duy nhất được xịt thuốc bột.

Xé bịch , bỏ bịch ra ngoài, nếu thấy đất quá  nhiều mối  tiến hành mỗi hố bỏ 6 viên banh phiến ( long não ) 2 viên đáy bọc 2 viên bên hông , 2 viên trên mặt) hoặc thuốc mối.

Trồng nổi mặt bịch bằng mặt đất xong vun lên, mặt đất luôn trên mặt bịch 3cm (nếu trồng mùa nắng lên cắm cọc che lá chuối hoặc lưới cho mát 1 tháng, 4 ngày tưới 1 lần) càng trồng nổi càng dễ sống nhanh cho trái và không bị nấm rễ.

20 ngày sau khi trồng mồi phân NPK và DAP với lượng ít ( năm đầu không hợp Sa và Urê )

Nếu chưa trồng xếp cây ra nền đất cuốc tơi, cây cách cây 3cm, để nơi mát, 3 ngày tưới 1 lần.

=> Thuốc tưới giúp chống thối rễ cho bơ sáp 034: Sử dụng thuốc ALIETEE tưới xong mang đi trồng. Nếu chưa trồng được 1 tháng tưới 1 lần thuốc.

=> Thuốc xịt : Riêng giống bơ 034 bị duy nhất con boxit chích đọt non lên lưu ý khi cây phát đọt non bắt buộc phải xịt thuốc (thuốc sâu bột) lá già ( lá xanh đen không bị boxit chích ) lá non hoặc phát đọt non là phải xit thuốc ANTRACOL + REGENT ( THUỐC NẤM ÁO GIÁP + THUỐC KIẾN)

Năm 2 bón phân tùy theo cây phát triển mà bón nhiều hay ít ( năm 2 cây hợp nhất là phân chuồng như: phân gà , phân cút,..).