Sản phẩm

MĂNG CỤT TH

Măng cụt (danh pháp hai phần: Garcinia mangostana), là một loài cây thuộc họ Bứa (Clusiaceae). Nó cũng là loại cây nhiệt đới cho quả ăn được, rất quen thuộc tại...

SẦU RIÊNG RI6

Sầu riêng ri6 là loại sầu riêng nổi bật với hương vị thơm ngon, cơm vàng, hạt lép.

BƠ 034

Giống bơ 034 là giống bơ có nguồn gốc ở Lâm Đồng.Giống bơ này cho thu hoạch quả gần như quanh năm, có thể xem là giống bơ trái vụ nên hiệu quả kinh tế...